Klimatsmart Kristinehamn

Alla är vi rädda för klimathotet men få vill förändra sina vanor

Kristinehamn, en kommun för kommande generationer

Vi vill att skolan

 • Skapar mindre klasser/grupper både i grundskolan och gymnasiet för de elever som har behov av särskilt stöd och mer tid för att klara studierna.
 • Satsar på utbildade och behöriga lärare i alla skolor och på att behålla dessa för att undvika många lärarbyten för eleverna.
 • Satsar mer på skolbiblioteken. De har en viktig funktion både socialt och pedagogiskt och bör vara bemannade.

Kristinehamn, Sveriges grönaste stad

Vi vill att

 • Kristinehamn ska bli en grön och attraktiv stad!
 • Kristinehamns stadsmiljö skall vara välskött och välbesökt, det skapar trygghet för alla.
 • Det skall satsas på fler Gröna promenad- och cykelstråk som binder ihop staden och inbjuder att välja bort bilen.
 • Vi utvecklar staden och landsbygden genom ny bebyggelse och fler bostäder. Det får inte ske på bekostnad av de gröna miljöerna eller bebygelse på åkermark.

Kristinehamn, Sveriges grönaste kommun

Vi vill genomföra detta genom att

 • Sätta upp solceller på alla kommunens tak.
 • Fler laddstolpar för elfordon.
 • Satsningar på cirkulär ekonomi, återvinning skall löna sig.
 • Förbättrad kollektivtrafik både i stad och landsbygd.
 • Flytta godstransporter från vägtrafik till sjö och järnväg.

Vår framtidsvision


Avfall

Från avfall & sopor till möjligheter och kretslopp.

Läs mer ❱

Transporter

Från gummihjul till vatten och stålhjul.

Läs mer ❱

Värnen

Från igenväxning till naturskön biotop.

Läs mer ❱

Liv och Arbetsliv i balans

Alla ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen.

Läs mer ❱

Kristinehamn 2030

Så här önskar jag att det ska se ut i Kristinehamn år 2030.

❰ Läs mer

Kultur & fritidsliv

Kulturen är det demokratiska samhällets själ.

❰ Läs mer

Jämställdhet

Kön ska inte bestämma lön. Jämställdhet för alla.

❰ Läs mer

Min vision om bra välfärd

Det måste finnas trygghet och livskvalitet i livets alla skeden.

❰ Läs mer

Besökare intresserade om våran miljö

Kristinehamnarna och dess besökare vill ha levande centrum, skärgård, landsbygd och näringsliv.

Det ska utvecklas inom ramarna för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och genomsyrar det våra politiska ställningstaganden. Vårt mål är att Kristinehamn ska vara fossilfritt 2030.

Läs om vad vi vill uppnå


Miljöpartiet de Gröna i Kristinehamn

Klicka på oss för att läsa mer