KlimatSmart Kristinehamn

Alla är vi rädda för klimathotet men få vill förändra sina vanor

Vår framtidsvision


Avfall

Från avfall & sopor till möjligheter och kretslopp.

Läs mer ❱

Transporter

Från gummihjul till vatten och stålhjul.

Läs mer ❱

Värnen

Från igenväxning till naturskön biotop.

Läs mer ❱

Liv och Arbetsliv i balans

Alla ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen.

Läs mer ❱

Kristinehamn 2030

Så hör önskar jag att det ska se ut i Kristinehamn år 2030.

❰ Läs mer

Kultur och fritidsliv

Kulturen är det demokratiska samhällets själ.

❰ Läs mer

Jämställdhet

Kön ska inte bestämma lön. Jämställdhet för alla.

❰ Läs mer

Min vision om bra välfärd

Det måste finnas trygghet och livskvalitet i livets alla skeden.

❰ Läs mer

Besökare intresserade om våran miljö

Kristinehamnarna och dess besökare vill ha levande centrum, skärgård, landsbygd och näringsliv.

Det ska utvecklas inom ramarna för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och genomsyrar det våra politiska ställningstaganden. Vårt mål är att Kristinehamn ska vara fossilfritt 2030.

Läs om vad vi vill uppnå


Miljöpartiet de Gröna i Kristinehamn

Klicka på oss för att läsa mer